Mõni päev tagasi sai e-abi.ee lehele paigaldatud uus disain.

Disaini autoriks on Kethmar Salumets, samuti on tema ka tootepiltide autoriks.

Kõik kommentaarid, ettepanekud seoses viimase aja muudatustega on teretulnud.